March 2010

اجرای نوروز ۱۳۸۹

اجرای گردآفرید در سالن Multicultural Center Theater ، دهم مارچ در UCSB – UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA .

Continue Reading

اساطیر ایران در آمریکا

اجرای بخش هایی از شاهنامه ی فردوسی و طومارهای نقالی به همراه جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاهها و سالنهای تئاتراجرا :گردآفرید(نقال ،پژوهشگر ،مولف و مدرس) لوس آنجلس:چهار شنبه :۲۴ فوریه(۵ اسفند ) – ساعت  ۷ عصر- سالن تاتر ادیسهیک شنبه   ۲۸ مارس – ساعت ۸ عصر -سالن کنسرت هربرت زیپر واشنگتن  دیسی :  یک شنبه ۷ مارس (۲۰ اسفند )-ساعت ۴ – ۶  دانشگاه مریلند (سالن ون مانچینگ ) با مشارکت دانشنامه ایرانیکا مرکز ایرانشناسی روشن در دانشگاه مریلند   و با توضیحات دکتر احمد کریمی حکاک ( بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه مریلند در امریکا ) این برنامه ها   با مدیریت و برنامه ریزی بنیاد پژوهش زنان ایران […]

Continue Reading

برگزاری جشنواره زن ایرانی در عرصه هنرها در دانشگاه مریلند و اجرای خانم گردآفرید

به مناسبت هشتم مارس ، روز جهانی زن و به منظور گرامیداشت دانشنامه ایرانیکا جشنواره زن ایرانی در عرصه هنرها توسط مرکز ایران شناسی روشن در دانشگاه مریلند برگزار شد.

Continue Reading