نقال زن ايران: آرشيو مدوني در حوزه نمايش هاي آئيني – سنتي نداريم

“فاطمه حيببي زاد” روز يکشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: طي سال هاي اخير بسياري از هنرمندان نمايش هاي آئيني – سنتي از جمله پرده خوانان، معرکه گيران، شمايل خوانان و نقالان فوت کرده اند و گنجيه عظيمي از ميراث ادبي و نمايشي را با خود به زير خاک برده اند، بدون آنکه ذره اي از اندوخته هاي آنان ثبت يا ضبط شده باشد.
وي افزود: برگزاري جشنواره نمايش هاي آئيني – سنتي اقدام بسيار خوبي در جهت رشد و اعتلاي تئاتر ملي است اما به نظر مي رسد تمام اين تلاش براي بازشناخت چنين هنرهاي نمايشي به همين چند روز خلاصه شده است.
حبيبي زاد معروف به ” گرد آفريد”، با تاکيد بر ايجاد يک آرشيو مدون براي هنرهاي آئيني – سنتي، خواستار حفظ و حراست از اين گونه نمايشي شد.
وي با بيان اينکه نبايد نگاه موزه اي به نمايش هاي آئيني – سنتي داشت، تصريح کرد: اين گونه نمايشي مخاطب خاص دارد از اين رو بايد نگاهي پويا به آنها داشت.
حيببي زاد گفت: بخش عظيمي از ميراث نمايشي کشور بدليل رسانه ها متعدد در حال از دست رفتن است و در صورت بي توجهي به فراموشي مطلق سپرده خواهند شد.
به گفته وي، هم اکنون در کشورهاي اروپايي توجه به نمايش هاي آئيني – سنتي جايگاه ويژه اي يافته و هنرمندان اين عرصه در مراکز خريد و پارک ها براي مردم ، برنامه اجرا مي کنند.
حبيبي زاد، برپايي کارگاه آموزشي و نيز توجه رسانه ها به نمايش هاي آئيني – سنتي را از جمله راه هاي جلب توجه مردم به اين گونه نمايشي عنوان کرد و افزود: بايد تمايش هاي آئيني – سنتي به ميان مردم برده شود.
چهاردهمين جشنواره بين المللي نمايش هاي آئيني – سنتي عصر شنبه متعاقب اختتاميه سمينار دو روزه اين رويداد هنري آغاز به کار کرد و مراسم اختتاميه اين رويداد هنري روز جمعه 16 مرداد فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود.