سخنرانی گردآفرید در خانه ی هنرمندان

قرار طبيعت دوستان ،يکشنبه ساعت 18،خانه هنرمندان
برنامه نشست شهريور ماه باشگاه هنر و طبيعت
ايرن – گروه فرهنگ : سي و سومين نشست باشگاه هنر و طبيعت يکشنبه آينده (يکم شهريور) درخانه هنرمندان برگزار مي شود .


به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران در اين نشست دکتر مير غديري درباره ” منابع کسب انرژي ” سخنراني خواهد کرد. درخت سخنگو در شاهنامه فردوسي نيز موضوع سخنراني گردآفريد خواهد بود . در اين نشست يکي از شاگردان گرد آفريد به نام فهيمه باروت چي نيز نقالي خواهد کرد . مستند عشايرکهنوج ، کاري از عبدالرضا فرقاني ، عبور از عرض خليج فارس باشنا، پروژه محمد کبادي ، معرفي برنامه هاي سال جهاني نجوم توسط مصطفي خسروي و اسلايد شو کره جنوبي (بخشي از سفر کمربند سبز) از ديگر قسمت هاي نشست اين ماه باشگاه هنر و طبيعت خواهد بود .باشگاه هنرو طبيعت پروژه مشترک تسهيلات محيط زيست جهاني ، برنامه کمک هاي کوچک عمراني سازمان ملل است که با همکاري خانه هنرمندان تهران و موسسه طبيعت و با مديريت محمد علي اينانلوو فخرالسادات غني در نخستين يکشنبه هر ماه نشست هايي را با هدف هم انديشي هنرمندان و طبيعت دوستان براي حفظ محيط زيست برگزار مي کند .

اين نشست ها به طور معمول ساعت 18 تا 20 در تالار ناصري خانه هنرمندان واقع در باغ هنر خيابان ايرانشهر برگزار مي شود .