بزرگداشت فردوسی در امریکا، اجرای گردآفرید در دانشگاه کارولینای شمالی

به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی مراسم ویژه ای با شرکت گردآفرید در دانشگاه کارولینای شمالی در شهر chapel hill برگزار می گردد . مرکز هنر ایرانیان در کاریلونای شمالی برگزارکننده این همایش می باشد .

زمان : شنبه 15 می 2010
ساعت : 7 شب
محل برگزاری : دانشگاه کارولینای شمالی