برگزاری جشنواره زن ایرانی در عرصه هنرها در دانشگاه مریلند و اجرای خانم گردآفرید

به مناسبت هشتم مارس ، روز جهانی زن و به منظور گرامیداشت دانشنامه ایرانیکا جشنواره زن ایرانی در عرصه هنرها توسط مرکز ایران شناسی روشن در دانشگاه مریلند برگزار شد.