اساطیر ایران در آمریکا

اجرای بخش هایی از شاهنامه ی فردوسی و طومارهای نقالی به همراه جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاهها و سالنهای تئاتر
اجرا :گردآفرید(نقال ،پژوهشگر ،مولف و مدرس)

لوس آنجلس:
چهار شنبه :۲۴ فوریه(۵ اسفند ) – ساعت  ۷ عصر- سالن تاتر ادیسه
یک شنبه   ۲۸ مارس – ساعت ۸ عصر -سالن کنسرت هربرت زیپر

واشنگتن  دیسی :  
یک شنبه ۷ مارس (۲۰ اسفند )-ساعت ۴ – ۶  دانشگاه مریلند (سالن ون مانچینگ ) با مشارکت دانشنامه ایرانیکا مرکز ایرانشناسی روشن در دانشگاه مریلند   و با توضیحات دکتر احمد کریمی حکاک ( بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه مریلند در امریکا )

این برنامه ها   با مدیریت و برنامه ریزی بنیاد پژوهش زنان ایران ( در  کمبریج ) برگزار میشود .هدف این بنیاد معرفی و گسترش فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و فکری زنان ایرانی در سراسر جهان است . ( برنامه های اجرا در کالیفرنیا ،سانفرانسیسکو و بوستون به زودی اعلام خواهد شد )