اجرای گردآفرید از دریچه دوربین Zohrepix

Gord Afarid,The First Iranian Woman Narrator -گرد آفرید، اولین زن نقال ایرانی

Fateme Habibi Zad who is known as Gord Afarid is the First Iranian woman narrator.
Gord Afarid is a hero woman in Shah Name –Iranian myths & fictions in poem-
She is 32 years Lady & educated in archaeology. She had started narrating since 8 years ago. She completes her interest with research, reading & learning.
.
Spring 2007- Iran-Tehran

Photos by: Zohre SadryNejad

فاطمه حبیبی زاد ، معروف به گردآفرید ، اولین زن نقال ایرانی است. او که در رشته باستان شناسی و مرمت اثار باستانی تحصیل کرده ، نقالی را نزد استادان بزرگ این فن آموخته است. پس از شش سال تحقیق و پژوهش و یادگیری، هم اکنون به عنوان تنها زن نقال فعالیت و تدریس می کند.
.
بهار 1385 – هفته تئاتر- خانه هنرمندان ایران

Prev فیلم نقل گردآفرید به کاگردانی هادی آفریده در در هفتمین جشنواره زنان اپسالا
Next نمايش مستند «نقل گرد آفريد» در جشنواره‌ي «از شرق تا شرق» پاريس

Leave a comment