UNDP

2007 - 2011

UNDP

Publish books and environmental activism

Work with UNDP in Tehran and Publish the book “Afarine Afarinesh” about environment of Iran.
 

گردآفرید  از فعالان حمایت از طبیعت است. از جمله فعالیت های وی:

 
  • همکاری با دفتر محیط زیست سازمان ملل (UNDP)  و تالیف کتاب آفرین آفرینش با حمایت این
  • سازمان .
  • چند نوبت همکاری با فراکسیون محیط زیست (گرین) پارلمان اروپا.‌
  • مجموعه نقالی های شکار و طبیعت در شاهنامه به کارگردانی روانشاد محمدعلی اینانلو برای شبکه جام جم برنامه ایران جهانی در یک مرز.
  • همکاری با برنامه رادیویی مهرگیاه در رادیو 670 ایران در لس آنجلس.
  • سردبیر فصلنامه مهرگیاه در کالیفرنیا.
 خبر رونمایی از کتاب آفرین آفرینش