تصویر روز
  • ده کران از راست به چپ : فرشید بزرگ نیا (مطلع منطقه ای) ، نفر سوم : رضا امامی نژاد (شاهنامه خوان) ، نفر چهارم : جمشید امامی نژاد ، نفر ششم : ماه سلطان (مش ماه سلطان - زن ایلیاتی - داننده ترانه های بومی)

در دیگر رسانه ها
شاهنامه صوتی

آنچه که در پی می‌آید روایت کامل بیت‌های شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه است.

Powered and Designed by : mehdivk.net © تمامی حقوق این وب سايت متعلق به فاطمه حبیبی زاد می باشد.