تصویر روز
  • دومین جشنواره شاهنامه پژوهی - دانشگاه پیام نور لرستان در کنار مرشد سید مصطفی سعیدی (نقال لرستانی) - دوازدهم تبر 87

در دیگر رسانه ها
شاهنامه صوتی

آنچه که در پی می‌آید روایت کامل بیت‌های شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه است.

Powered and Designed by : mehdivk.net © تمامی حقوق این وب سايت متعلق به فاطمه حبیبی زاد می باشد.